2008 / 06 / 13 - Can Costa i Font, Taradell (Osona)

Fotografies de Joan Vilar i Jaume Carbó