2011 / 08 / 24 - Pig Sessions #3

El fotògraf David Planàs ens va acompanyar en la nostra quarta sessió porcina de la temporada per tal de deixar-ne constància gràfica i fer una mica més real el second coming de l'ÀÚ!